تمدید خودکار
اشتراک 30 روزه
30 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد
اشتراک 1 ماهه
125 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد
اشتراک 4 ماهه
400 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد
اشتراک 8 ماهه
700 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد
اشتراک 12 ماهه
999 هزار تومان
199 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد

امکانات در دسترس با خرید اشتراک

  • مشاهده کامل تمامی محتوای فیلم نو
  • اینترنت نیم بها
  • دسترسی هم زمان از سه دستگاه مختلف تنها با یک اشتراک
پشتیبانی خرید:
support@filmeno.net