اشتراک 1 ماهـه
30 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد
اشتراک 4 ماهـه
110 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد
اشتراک 8 ماهـه
200 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد
اشتراک 12 ماهـه
350 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
خریـد

امکانات در دسترس با خرید اشتراک

  • مشاهده کامل تمامی محتوای فیلم نو
  • اینترنت نیم بها
  • دسترسی هم زمان از سه دستگاه مختلف تنها با یک اشتراک
پشتیبانی خرید:
payment@filmeno.net