شرایط مصرف اینترنت
  • ترافیک مصرفی سایت فیلم نو در صورت خرید اشتراک، به صورت نیم بها محاسبه میگردد.
  • مشترکین اپراتور همراه اول میتوانند بدون نیاز به خرید اشتراک به کیه محتواهای سایت فیلم نو دسترسی داشته باشند که در این صورت ترافیک مصرفی این دسته از کاربران به صورت تمام بها محاسبه میگردد. البته مشترکین اپراتور همراه اول همواره اختیار دارند تا با تهیه اشتراک از اینترنت نیم بهای فیلم نو بهره مند شوند.
  • ترافیک مصرفی سایت فیلم نو برای سایر مشترکین اپراتورها و اینترنت های خانگی پس از ثبت نام و خرید اشتراک به صورت نیم بها محاسبه میگردد.
  • در صورت استفاده از VPN، اینترنت مصرفی سایت فیلم نو به صورت تمام بها محاسبه میگردد.