شرایط مرموز: مرگ مریوتر لوئیس

2022
4.8/10
0
0
درمورد فیلم

بازیگران:

John Schneider Evan Williams Sonny Marinelli

خلاصه داستان:

نسخههایی از مرگ مریوتر لوئیس در سال 1809 در مسافرخانهای دورافتاده در بیابان توسط دوستش الکساندر ویلسون در طی یک رویارویی پرتنش با تنها شاهد زنده آخرین شب کاشف مشهور تصور میشود.

دیدگاه کاربران