آخرین چیزی که او می خواست - دوبله

2020 + 17
4.3/10
0
0
درمورد فیلم

بازیگران:

Anne Hathaway Ben Affleck Rosie Perez

خلاصه داستان:

یک روزنامهنگار کهنهکار D.C، زمانی که مأموریت گناهکارانه پدرش او را از جریان اصلی داستانی که همیشه میخواسته گزارش کند به موضوعی ناخواسته منحرف میکند، قریحه روایت گری خود را از دست میدهد. فیلم برگرفته از رمانی با همین نام نوشته جوآن دیدیون می باشد.

دیدگاه کاربران