الاغ شاه - 2018

2018
6.1/10
0
0
درمورد فیلم

بازیگران:

Shafaat Ali Vasay Chaudhry Hina Dilpazir

خلاصه داستان:

یک شیر تصمیم می گیرد که بعد از بازنشستگی او، یک پادشاه جدید باید زمام امور را در آزاد نگر" به دست بگیرد. هنگامی که او بازنشسته می شود، الاغی به عنوان پادشاه آزاد نگر انتخاب می شود."

دیدگاه کاربران