مارتین ایدن

2019 + 12
7.0/10
1
0
درمورد فیلم

بازیگران:

Luca Marinelli Jessica Cressy Vincenzo Nemolato

خلاصه داستان:

مارتین ایدن تلاش می کند تا از طریق پیگیری شدید و پرشور خودآموزی، از شرایط فقیرانه و پرولتاریایی خود فراتر رود؛ به این امید که جایگاهی در میان نخبگان ادبی به دست آورد.

دیدگاه کاربران